تبلیغات
طراحی الگوریتم - ساختمان داده - هوش مصنوعی - نظریه - منابع به همرا ذکر چند کتاب کنکور کارشناسی ارشد رشت

سه شنبه 16 مرداد 1386 - 06:08 ق.ظ


مطالبی که به نظر شما می رسد مربوط به منابع و کتاب های کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ کامپیوتر در گرایش های معماری کامپیوتر (سخت افزار) ، هوش مصنوعی ، نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات(IT) می باشد. این منابع و اطلاعات مربوط به آنکه جایز دیدم به دلیل مراجعات مکرر بازدیدکنندگان به این وبلاگ که در جستجوی منابع کارشناسی ارشد رشتۀ کامپیوتر هستند آن ها را به نظرتان برسانم.

ابتدا دروس و ضرایب آنها:

درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)  شامل 25 تست می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 1 دارد.
درسریاضیات (آمار و احتمال - ریاضیات مهندسی - محاسبات عددی  ساختمان گسسته)  که شامل 24 تست
می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 2 دارد.
(ساختمان داده - مدارهای منطقی - معماری كامپیوتر  سیستم عامل - نظریه زبانها و ماشینها) 30 تست
، تمامی داوطلبان  باید پاسخگوی این دروس باشند و ضریب 4 دارد.
دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الكتریكی - VLSI  الكترونیك دیجیتال - انتقال داده( 25 تست
، فقط داوطلبان رشتۀ سخت افزار باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم - كامپایلر - زبانهای برنامه سازی - پایگاههای داده). 25 تست
، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
 دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الكتریكی - طراحی الگوریتمها  ی هوش مصنوعی) ، شامل 25 تست که ضریب 2 دارد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد كامپیوتر: 

     1- ساختمان داده
الف) كتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم‌ها تالیف مهندس رهنمون، انتشارات پوران پژوهش

ب) Data structure in C++ . By E. Horowitz

ج) Data structure and algorithm. By A.Aho

2- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

الف) كتاب ارشد نظریه‌ زبان ها و ماشین ها تالیف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مقدمه‌ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتس پیتر ترجمه دكتر عبدالحسینصراف زاده

ج) Element of the Theory of computation. By sudkamp

3- مدارهای منطقی

الف) كتاب ارشد مدار منطقی، تالیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)

ب) Digital Design. By Mano

ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

4- معماری كامپیوتر

الف) كتاب ارشد معماری كامپیوتر تألیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر)

ب) Computer system Architecture. By Mano

5- سیستم‌ عامل

الف) كتاب ارشد سیستم عامل، تالیف دكتر ابراهیمی مقدم، انتشارات پوران پژوهش

ب) Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum

ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings

د) Operating System :By silberschatz

6- ساختمان گسسته

الف) كتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتی، انتشارات پوران پژوهش

ب) ریاضیات گسسته و تركیباتی از دیدگاه كاربردی تالیف رالف گریمالدی ترجمه دكتر علی عمیدی - ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

ج) Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

7- ریاضی مهندسی

الف) كتاب ارشد ریاضی مهندسی گردآوری شده توسط فرزین حاجی ‌جمشیدی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی كارشناسی ارشد:ریاضی مهندسی، تالیف دكتر مسعود نیكوكار

8- آمار و احتمال مهندسی

الف)كتاب ارشد آمار و احتمال، تالیف دكتر هژبر انتشارات پوران پژوهش

ب)مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی كارشناسی ارشد:آمار و احتمال مهندسی تألیف دكتر مسعود نیكوكار

ج)آمار ریاضی والدپول ترجمه دكتر وحیدی

9- محاسبات عددی

الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews

ب) محاسبات عددی تالیف دكتر قلی‌زاده

ج) روش‌های محسابات عددی ترجمه دكتر فائزه توتونیان

د) آنالیز عددی و روش‌های كامپیوتری نوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دكتر منصور نیكخواه بهرامی - ناشر: دانشگاه تهران

ه) نخستین گام‌ها در آنالیز عددی ترجمه دكتر بابلیان و میركمال میرنیا

10 - پایگاه‌های داده

الف) كتاب ارشد پایگاه داده، تالیف مهندس سهرابی انتشارات پوران پژوهش

ب) Database Management systems. By C.G. Date

ج) Database system Concepts. By Silberschatz

11- زبان‌های برنامه سازی

الف) Programing Languages : Design and Implementation. By Prat

12- کامپایلر

الف) اصول طراحی كامپایلرها تالیف آهو، اولمن

13- طراحی الگوریتم ها

الف) Algorithm design. By Horowitz
ب) طراحی الگوریتم‌ها تالیف دكتر محمود نقیب‌زاده

14- مدارهای الکتریکی
الف) مدارهای الكتریكی ترجمه دكتر جبه‌دار مارالانی

ب) مدارهای الكتریكی نوشته ویلیام هیت

15- هوش مصنوعی
الف)
Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell
ب) هوش مصنوعی تالیف دكتر فهیمی

16- زبان انگلیسی (عمومی)

504 واژۀ کاملاً ضروری تالیف Murray Bromberg


ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[حسام ح | لینک ]
نوشته های پیشین ...